การรับประกัน

การรับประกันสินค้าของโรงงาน DJI และสินค้าอื่นๆ มีระยะเวลาและเงื่อนไขดังนี้..
เงื่อนไขหลัก การรับประกันและนโยบายการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า

1) บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่รับประกันสินค้าเนื่องจากการใช้งานผิดวิธี การเปิดเพื่อเข้าถึงอุปกรณ์ภายในสินค้า(ซ่อมเอง) ตัวสินค้าที่ศูนย์เสียรูปร่างเดิมหรือแตกหัก จากการเก็บผิดวิธี รวมถึงการทำล่น หรือบินตกทุกกรณี

2) การซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯจะรายงานและทำตามคำแนะนำจาก DJI (ตามสัญญาฯเพื่อให้งานบริการได้มาตราฐาน) โดยเบื้องต้น บริษัทฯจะทำการตรวจซ่อมให้ลูกค้าเองก่อน(เพื่อความรวดเร็วของลูกค้า) หากไม่สามารถดำเนินการซ่อมเองได้ จะส่งกลับศูนย์ซ่อมของ DJI ในฮ่องกง(ซึ่งลูกค้าต้องรอนานขึ้น) ทั้งหมดนี้บริษัทฯขอสัญญาว่าจะรีบดำเนินการทุกวิธีให้สินค้าของท่านทั้งหมดกลับมาสู่สภาวะปรกติโดยเร็วที่สุด

* ค่าใช้จ่ายการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯจะไม่คิดค่าจากลูกค้า (ซ่อมฟรี!) เฉพาะในกรณีสินค้าอยู่ในระยะเวลาประกันและเงื่อนไข(ด้านล่าง) หากเกินกำหนดฯจะขอคิดค่าใช้จ่ายตามจริงแบบประหยัดที่สุด ซึ่งจะแจ้งลูกค้าก่อนทำการซ่อมทุกครั้ง (จะไม่คิดค่าบริการในการตรวจเช็ค)

** ส่งสินค้าเข้ารับบริการ ได้เฉพาะสาขาที่ท่านสั่งซื้อเท่านั้น พร้อมใบรับประกันฯ (หรืออื่นๆเพื่อยื่นยันสิทธิ์ของท่าน)

ระยะเวลาการรับประกันและเงื่อนไข(เฉพาะ) แบ่งตามสินค้าดังต่อไปนี้..

1) ตัวลำโดรน
* ระยะเวลา : แบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนแรก ตัวลำไม่รวมชิ้นส่วนเคลื่อนที่ รับประกัน 12 เดือน ส่วนที่สอง ชิ้นส่วนเคลื่อนที่ได้ ได้แก่ มอเตอร์ ใบพัด และปั๊ม จะไม่รับประกัน
** การรับประกัน : ซ่อมฟรี!

2) รีโมท
* ระยะเวลา : แบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนแรก ตัวรีโมท และเครื่องชาร์จฯ รับประกัน 12 เดือน ส่วนที่สอง แบตเตอรี่รีโมท รับประกัน 3 เดือนหรือ 100 ครั้งในการชาร์จ
** การรับประกัน : ซ่อมฟรี!

3) เครื่องชาร์จแบตฯโดรน
* ระยะเวลา : รับประกัน 6 เดือน
** การรับประกัน : ซ่อมฟรี!

4) แบตเตอรี่โดรน
* ระยะเวลา : แบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนแรก ตัวแบตเตอรี่ รับประกัน 3 เดือนหรือ 100 ครั้งในการชาร์จ (อันไหนมาถึงก่อน) ส่วนที่สอง สายและขั่วแบตฯ ไม่รับประกัน
** การรับประกัน : จะเปลี่ยนแบตฯให้ทดแทนให้ท่านฟรี! โดยการเปลี่ยนจะนับต่อจำนวนครั้งชาร์จและระยะเวลาประกันจากของเดิม เพื่อให้ครบการประกัน หมายเหตุ บริษัทฯอาจจะไม่ได้ใช้แบตฯแพคใหม่ในการเปลี่ยนทดแทนให้ท่าน

5) สินค้าที่ถูกระบุว่าเป็นของแถม หรือของตัวอย่าง
* ระยะเวลา : ไม่รับประกัน
** การรับประกัน : ไม่รับประกัน